1-      مطابق ماده 51 قانون مذكور، از اول ماه پس از تاريخ تصويب قانون (‌از ابتداي خردادماه سال جاري) 2%‌ ماليات موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند (هـ) ماده ياد شده از يك درصد (1%) به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح شده است.

شايان ذكر است، عوارض محصولات صنايع آلوده­كننده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند (هـ) ماده مذكور كماكان تا پايان شهريورماه سال جاري به نرخ يك درصد (1%) قيمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

2-      ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و تكاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد مربوط به خودرو از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره هاي ذيل آن مي­باشد.

3-      ماليات و عوارض نوشابه­هاي گازدار، سيگار و فرآورده­هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)‌، (ب)،(ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين ساير ماليات ها و عوارض موضوع قانون ياد شده تا پايان شهريورماه سال جاري كماكان مطابق مقررات و ترتيبات قانوني مزبور مي­باشد.

4-      از ابتداي مهرماه سال جاري و با لازم الاجراء شدن ساير مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجميع عوارض به طور كلي لغو مي گردد و دريافت ماليات و عوارض كالا و خدمات از عرضه كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و واردكنندگان كالا و خدمات به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
+ نوشته شده توسط افشین نخبه فلاح در سه شنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ و ساعت |